עמותת בעלי יחידות טיים שרינג בטבריה קלאב הוטל , רח' סחרוב 22, ראשון לציון, 75707

            מייל: amuta208@netvision.net.il , טל' 03-9528235 | פקס: 03-9528240

עדכון פרטים
 נודה לכם את תיידעו את העמותה באמצעות טופס זה, על כל שינוי בכתובת, בטלפונים או במייל ובכל שינוי אחר.


טופס עדכון פרטים

                                                                                                                      
         
שלום רב,

ברצוננו לעדכן את פרטינו האישיים במאגר העמותה, כמפורט להלן:שם פרטי ושם משפחה    ________________________________________

כתובת                            __________________________________________              

מס' טלפון                       _________________________               

ד ו א " ל                         _________________________            

מספר הסכם                   _________________________         
ב ב ר כ ה,


__________________                                                    ________________
           תאריך                                                                               חתימה
                            
                                         טלפון: 03-9528235