עמותת בעלי יחידות טיים שרינג בטבריה קלאב הוטל , רח' סחרוב 22, ראשון לציון, 75707

            מייל: amuta208@netvision.net.il , טל' 03-9528235 | פקס: 03-9528240

אודות העמותה ומוסדותיה

משרד העמותה ממוקם ברחוב סחרוב 22 בראשון לציון והוא פתוח כל יום משעה 8:00 ועד 17:00 (למעט יום שישי).

ועד העמותה הקים אתר זה לטובת חברי העמותה, כדי לאפשר קבלת מידע הנוגע ישירות לזכויותיהם ולאינטרסים שלהם. באתר קיימת פינת פניות לועד, שבה ניתן להעביר לועד הודעות ובה גם נפרסם מעת לעת תשובות לשאלות עקרוניות הנוגעות לכלל חברי העמותה.

לעמותה שלושה מוסדות:
   ועד העמותה המונה חמישה חברים , אשר בוחר מתוך חבריו את ממלאי התפקידים , כולל יו"ר הועד.
  ועדת הביקורת המונה שלושה חברים.
   בית הדין המונה אף הוא שלושה חברים.

המוסדות הללו נבחרים לתקופה של שלוש שנים ע"י האסיפה הכללית של העמותה המתכנסת לפחות אחת לשנה. החברות בועד מוגבלת לשלוש תקופות כהונה רצופות ( 9 שנים ).

עפ"י תקנון העמותה, על ועד העמותה להתכנס לפחות 6 פעמים בשנה, אך בפועל ישיבות הועד מתקיימות לפחות אחת לחודש.
 
להלן האנשים המאיישים את מוסדות העמותה:
 

ועד העמותה

1. מר ניצן חרותי     -   יו"ר
2. מר מיכה לב        -   סגן יו"ר
3. גב' מירי ניצן       -   גזברית
4. מר בני כהן         -   מזכיר
5. מר חיים אורן      -   חבר 

ועדת הביקורת

1. מר נתן להב           - יו"ר
2. גב' יהודית אלטרס  -  חברה


בית דין העמותה

1. מר הרצל דונסקי     - יו"ר
2. מר דוד פרלמוטר    - חבר


תקנון העמותה (לחץ על הקישור):


http://files.webydo.com/145087/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94%2024.3.09.pdf


   

טלפון: 03-9528235