עמותת בעלי יחידות טיים שרינג בטבריה קלאב הוטל , רח' סחרוב 22, ראשון לציון, 75707

            מייל: amuta208@netvision.net.il , טל' 03-9528235 | פקס: 03-9528240

תביעת העמותה לכונס נכסים לקלאב הוטל טבריה

  תביעת העמותה כנגד רשת קלאב הוטל בנושא שטרי ההון

 תשלום דמי חבר לעמותה לשנת 2012

  הודעה שהתפרסמה ב"ידיעות אחרונות" ב 13.12.11

  כתבה בכלכליסט על תביעת העמותה למינוי כונס נכסים להפעלת המלון

  כתבה ב"ידיעות אחרונות" בנושא תביעת העמותה להחזר שיטרי ההון

 דיווח והחלטות מהאסיפה הכללית מיום 29.11.11

  אי תשלום שוברים לשנת 2012

  התנהלותנו מול רשת קלאב הוטל- מכתב לבעלי היחידות

  התכתבות העמותה עם עורכי הדין של קלאב הוטל:

  פרטים על משרד העמותה ושעות העבודה - משרד העמותה פתוח כל יום משעה 8:00 -16:00

  תקנון העמותה 2009

  נספח ה'

  הודעה לבעלי היחידות בנושא שטרי ההון

 
 
טלפון: 03-9528235