עמותת בעלי יחידות טיים שרינג בטבריה קלאב הוטל , רח' סחרוב 22, ראשון לציון, 75707

            מייל: amuta208@netvision.net.il , טל' 03-9528235 | פקס: 03-9528240

תמונות היחידה המשופצת 


            
                                      המטבחון                                                 חדר הרחצה


                   

                                      חדר השינה                                             הסלון     _____________________________________________________________________________

     

מכתב מקלאב הוטל:                                                                                                   אפריל 2020

נוכח התפשטות נגיף הקורונה ומצב החירום , הננו מתכבדים להודיעכם כדלקמן :

1.  הסכם הנופש נכרת לפני שנים רבות ולתקופת זמן ארוכה מאוד. נקודת המוצא של ההסכם היא , כי ייתכנו מקרים שבהם לא יוכל בעל זכות נופש לעשות שימוש בזכות הנופש בשנים מסוימות. זאת, בין אם מטעמים אישיים ובין אם בשל אירועים שונים ומגוונים שיכולים להתרחש במהלך תקופת חיים.

2.  מכל מקום , לפנים משורת הדין ובשל הנסיבות החריגות והמיוחדות, עם תום מצב החירום , ולאחר שמצב הדברים יתבהר, קלאב הוטל תאפשר לכם נופש חילופי באחד מהשבועות של שנת 2020, למעט שבועות אשר חלים בחודשים : יוני, יולי, אוגוסט ושבועות אשר חלים בחג מחגי ישראל.

3.  נודה לכם, אפוא, אם תפנו אלינו עם תום מצב החירום על מנת לתאם את מועד הנופש החילופי.

                                                                           בכבוד רב ובברכת בריאות איתנה,
                                                                               קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מ

____________________________________________________________________________________________________________________


7.10.19   דוד פרלמוטר ז"ל    
 אנו מודיעים בצער רב על לכתו מאיתנו של חברנו דוד פרלמוטר, ששרת נאמנה
במשך שנים רבות בועד העמותה ובמוסדותיה.
דוד היה איש אשכולות שתרם רבות מנסיונו ומחכמתו ועזר לנו במאבקנו הארוך והקשה כנגד קלאב הוטל.
גם בשנה האחרונה כאשר מצבו הבריאותי היה קשה, לא ויתר על השתתפותו בישיבות הוועד וסייע כהרגלו להגיע להחלטות הטובות ביותר למען בעלי היחידות.
לא נשכח את פועלו.
יהי זכרו ברוך.

 
_________________________________________
 סיכום האסיפה הכללית של עמותת בעלי היחידות
בטבריה קלאב הוטל  
שהתקיימה ביום 15.05.2019, במתחם סינמה סיטי גלילות

 

סדר היום לאסיפה הכללית:
א.  סקירת המצב הנוכחי.
ב.  הצגת מאזן העמותה לשנת 2018 ואישורו.
ג.  הצעת תקציב העמותה לשנת 2019 ואישורו.
ד.  הדו"ח המילולי.
ה.  אישור העסקת רו"ח ועו"ד.
ו.   דו"ח הביקורת.
ז.  שאלות ותשובות
 
בחירת יו"ר לאסיפה
ניצן חרותי יו"ר העמותה, נבחר ליו"ר האסיפה ללא מתנגדים.
 
א. סקירת המצב הנוכחי:
     1. פרטי הסכם הפשרה:
         יו"ר העמותה סקר בפני המשתתפים, את מצב העמותה לאור הסכם הפשרה שנחתם ביולי 2017:
        הסכם הפשרה, כשמו כן הוא. השגנו את מה שהשגנו ולא את כל מה שרצינו. זו משמעותה של פשרה.
        ההסכם נחתם לתקופה בת 10 שנים מחודש יולי 2017 . הישגנו העיקרי הוא סכום דמי התחזוקה
        השנתיים המופחתים, העומדים לאחר ההסכם על סך 1400 ₪ + מע"מ, ( סך הכל 1640 ₪ כולל מע"מ).
        הסכום כפוף   להפרשי מדד, כפי שיפורסם.

        ההפחתה של 33% בדמי התחזוקה השוטפים, שהיו כ – 2400 ₪ (כולל מע"מ) לפני חתימת ההסכם,
        היא הישג לא קטן, אם כי לדעתנו היה מקום לסכום נמוך עוד יותר.  .

        הסעיף השני המשמעותי בהסכם, הוא קבלת 3.5% דמי תקורה, מסך כל תשלומי דמי האחזקה השנתיים
        לקלאב הוטל. גם בנושא זה זו תוצאה של פשרה, לעומת 5% המגיעים לנו לפי ההסכם ההיסטורי.

        הסעיף השלישי בהסכם, הוא התחייבות קלאב הוטל לשיפוץ היחידות עבור בעלי היחידות, תוך שימוש
        בסכום הגלובלי של כ – 700,000 ₪ ששולמו עבור שנים קודמות, ע"י בעלי היחידות.

        עד כאן מה שהושג. אם תשאלו אותי אם אני מאושר מההסכם הזה, התשובה היא לא. לדעתי סכום דמי
        התחזוקה עדיין גבוה מהערכתנו וקבלת דמי תקורה בגובה 3.5% בלבד, הם ויתור לעומת 5% שרצינו
        מתוקף הסכמי היסוד. זו דרכה של פשרה.

        נושא השיפוצים כפי שנקבעו בהסכם הפשרה, הוא הנושא עליו אנחנו מתמקחים כעת עם בעלי המלון.
        זו משימה שטרם הושלמה, על אף שהמועד שנקבע בהסכם הפשרה לתחילת השיפוצים – חלף.

        יש נטייה מצדו של בעל המלון, שלא לכבד את הסעיף הזה. אנחנו עומדים על דעתנו שהכסף ששולם שייך

        לנו ומטרתו שיפוץ החדרים שלנו. אין פשרה בעניין זה.
        הצעת ביניים שניתנה לבעל המלון לפי החלטה שקיבלנו בוועד העמותה, היא לשפץ קומת חדרים אחת
        לטובת בעלי היחידות חברי העמותה. ההצעה הזו אינה מבטיחה לאיש את היחידה המקורית שלו, אך
        תבטיח לפחות שהייה ביחידה נורמלית. גם את ההצעה הזו הוא אינו מקבל נכון להיום.

        לפי חשבוננו, השקעת 700,000 ₪ בקומה אחת במלון, לפי  כ-30,000 ₪  לשיפוץ יחידה, תאפשר לנו
        לקבל קומה משופצת עבור בעלי היחידות. איננו מתכוונים לוותר ואם נצטרך, נפנה לבית המשפט העליון
        ולמגשרת לכיבודו של ההסכם.

        לשאלות שנשאלו כאן מדוע איננו פונים כבר עכשיו לבית המשפט:
        התשובה היא שעברנו כברת דרך גדולה במהלך 6 שנים, רצופה במאבקים משפטיים ומלחמה בכנסת
        ישראל להשגת חוק קלאב הוטל שהשגתו היא פסגת הישגנו. איננו נרתעים מעימות. אם נצטרך, נכנס
        אליו. כרגע, אנחנו מנסים להשיג את מה שצריך, בהסכמה, ברוח הסכם הפשרה. נחיה ונראה.

 
    2. מצב העמותה לאחר השגת ההסכם:
        לפי הערכתנו, נותרו כיום כ – 1800 בעלי יחידות שעדיין מחזיקים ביחידותיהם. רוב בעלי היחידות
        הוותיקים, (כ – 6000), בחרו להחזיר את היחידות שלהם לאחר קבלת החוק ולהפטר מהיחידה שהפכה לנטל.

        נכון להיום, רק שליש מבעלי היחידות הנותרים, שילמו את דמי החבר לעמותה לשנת 2019.
        מדוע זה קורה ?
        אנו רואים כאן התנהלות כפוית טובה של בעלי יחידות, האומרים לעצמם (וגם לנו) כי אינם זקוקים לנו  יותר.
        ההסכם נחתם ואת הישגיו הם מקבלים גם מבלי להיות חברי העמותה. ההתנהלות הזו ממש מבישה,
        מאחר ומדובר בדמי חבר שנתיים מינימליים בסך 120 ₪ או 10 שקלים בחודש בחלוקה שנתית ! .

        צריך לזכור כי כוחנו גדל ככל שהעמותה מייצגת יותר בעלי יחידות. אנחנו עוסקים רבות בגבייה וחוזרים
        ומסבירים לכל בעל יחידה עד כמה חשוב שיהיה חבר בעמותה.

        מי שאינו חבר עשוי להיתקל בבעיות שונות בעת שהותו במלון ועוד קודם לכן, החל בבקשות לפיצול 
השבוע     

        בין בני המשפחה עוד לפני ההגעה וממשיכות בקבלת יחידות שאינן ראויות לנופש. בכל המקרים אנו
        פועלים לפי בקשת החברים ומסדירים את הבעיות.

        אנו לא נושיט יד ולא נטפל בבעיה של מי שאינו חבר בעמותה.

 
    3. שטרי ההון
        נשאלה כאן שאלה בנושא שטרי ההון. הנושא משקף את הדרך בה התייחס קלאב הוטל אל בעלי 
היחידות בעבר.  

        אשתדל להסביר פעם נוספת ואחרונה, מהו הנושא וכיצד פעלנו בו:
        את המלון בנתה חברת "קלרין" שהייתה חברת הבניה מס' 1 בישראל, בשלהי שנות ה – 70 של המאה
        שעברה. קלרין זיהתה את הפוטנציאל הרווחי הטמון בהקמת מלון בשיטת "טיים שרינג" ובנתה מלון 5
        כוכבים בשיטה זו, המבטיחה ליזם בנייה נטולת בעיות מימון.

        לצערם של מי שרכשו את היחידות, התגלתה ב"קלרין" מעילה גדולה בכספים והיא היגיעה לפשיטת 
רגל.       

        העמותה  הוקמה בשיתוף עם כונס הנכסים, במטרה לשמור על זכויותיהם  של בעלי היחידות ולחפש מי
        שיכנס לנעליה של קלרין. לצערנו, לא היו הרבה קופצים.

        בסופו של עניין, הגיעו חכשורי ובובליל, והציעו מחיר מגוחך של 5 מיליון ₪ עבור המלון. בלית ברירה
        התקבלה הצעתם בשנת 1986.

        במהלך המו"מ עם הכונס, התגלתה גאונותם הפיננסית של הרוכשים. גם את הסכום המגוחך הזה
        הרוכשים הפוטנציאליים לא רצו להוציא מכיסם. בעלי היחידות המיואשים, הסכימו בלית ברירה להלוות
        לרוכשים את הסכום הדרוש. כך נקבע כי כל בעל יחידה שרצה להציל את השקעתו הבסיסית , ילווה
        לרוכשים סך 680 ש"ח  למשך 25 שנה ללא הצמדה וריבית. ההלוואה גובתה ע"י שטרי הון שניתנו 
לבעלי                 

        היחידות מאת הרוכשים, תמורת הלוואתם.
        בשנת 2011 לאחר שעברו 25 שנה, היגיע מועד הפירעון. קלאב הוטל הסתפק בפרסום מודעה בגודל 
של            

        2 סנטימטר בעיתון, בה הודיע לבעלי היחידות לבא ולפדות את שטר ההון. יש לומר כי העמותה נרדמה
        בשמירה ולא האיצה בבעלי היחידות ללכת ולפדות את שטר ההון.

        קלאב הוטל, באופן מכוון וציני,  הציב דרישות בפני כל מי שהגיע בכל זאת לקבל את הלוואתו. מי שלא
        היה בידו השטר המקורי מלפני 25 שנה, על אף שהופיע כזכאי ברשימות קלאב הוטל, נשלח כלעומת
        שבא, ללא קבלת החזר ההלוואה. .

        העמותה פתחה בהליך משפטי כנגד קלאב הוטל, לאור העובדה שרק כ – 500 בעלי יחידות מתוך כ –
        8000 קיבלו בחזרה את כספם בערכו המינימלי משנת 1987. פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי
        בתל אביב, הטיל מגבלות רבות על אופן קבלת ההחזר, מה שלמעשה הנציח את הגזל שנעשה כלפי 
בעלי היחידות.              

        בהסכם הפשרה שנחתם ביולי 2017, החליטה השופטת הילה גרסטל, על החזר בסכום מגוחך של  
        120,000 ₪  בלבד, לחלוקה לזכאי שטרי ההון החברים בעמותה. הסכום האמור שולם ע"י העמותה,
        בחלוקה שווה בין כל בעלי היחידות  שהציגו מסמך המאשר את זכאותם. תם ונשלם.

 

ב. הדוחות הכספיים לשנת 2018:
    ליאור פרובק רואה החשבון של העמותה, הציג את הדוח הכספי של העמותה  לשנת 2018 , המצורף  לסיכום זה.
    תוך כדי הצגת הדוח, ניתנו הסברים ותשובות לשאלותיהם של משתתפי האסיפה הכללית.

    עם גמר הצגת הדו"ח, התבקשו המשתתפים לאשרו והוא אושר פה אחד וללא מתנגדים..

 
ג. תקציב העמותה לשנת 2019
    התקציב המוצע, המצורף לסיכום זה, הוצג ע"י יו"ר העמותה. התקציב מתבסס על כלל ההכנסות המשוער  לשנת
    2019. ניתנו תשובות והסברים לשאלות המשתתפים.

    האסיפה הכללית התבקשה לאשר ואישרה את התקציב פה אחד וללא מתנגדים.
 
    יו"ר העמותה הסביר באופן נרחב ופרטני את סעיפי התקציב והמאזן, על מנת לשתף את הנוכחים בפרטיהם
    וכדי לעמוד על מצבה הכספי של העמותה. בין השאר, הודגשו הפרטים הבאים:

 
    1. התקציב הוא פועל יוצא מהמאזן שאינו משקף במדויק את דמי החבר לאותה שנה, לאור גביית דמי חבר  
        מתחילת חודש דצמבר של שנה שוטפת עבור השנה שאחריה.
    2. העתודות כספיות שהיו ברשותנו עם תחילת המאבק בקלאב הוטל, הספיקו לניהול המאבקים בכנסת ישראל  
        ובבתי המשפט.(סה"כ 7 הליכים משפטיים בערכאות השונות).

    3. עם היכנסו לתוקף של חוק קלאב הוטל ששחרר את בעל היחידות ממחויבות שלהם ושל יורשיהם לכל
        החיים, חווינו החזרה המונית של היחידות והקטנה דרסטית במספר חברינו.  
    4. מתוך כ - 1800 בעלי יחידות שעדיין מחזיקים ביחידותיהם, רק  500 חברים שילמו דמי חבר לשנת  2019.
        ממש לא אחראי, מאכזב ופוגע במי שאינו חבר בעמותה.
    5. מקורות ההכנסה הנוכחיים שלנו, בנויים מתשלום דמי חבר ודמי התקורה. נכון להיום אנחנו במצב מאוזן
        ותפקידנו לשמור על כך. בין השאר, הקטנו את משרת המזכירה ל – 4 שעות עבודה ליום ובקשנו הקטנה  
        משמעותית בשכרו של רואה החשבון. חברי הוועד ממשיכים בתרומתם לעמותה על בסיס התנדבותי.
    6. לעמותה חוב לחברת האחזקה של הבניין בו נמצאים משרדיה. החוב הצטבר לאור סרובה של חברת   
        האחזקה  להעביר את פרוט העלויות, כפי שהתחייבה. החוב נרשם במאזן.
 

ד. דו"ח מילולי.
    " לאחר שנים רבות בהן לא נוצלו זכויות הנופש ע"י בעלי היחידות לאור המאבק המתמשך על עלויות דמי
    האחזקה וזכויותיהם, החלו בעלי היחידות לנצל את זכויותיהם ליציאה לנופש בהתאם למחיר החדש שנקבע
    בהסכם הפשרה (1400+ מע"מ).

    הניצול המחודש של הנופש השנתי, הביא לגילוין של בעיות הנוגעות לאיכותן הירודה של היחידות עצמן    ובעיות
    אדמיניסטרטיביות שונות. קלאב הוטל לקח לעצמו את הדרור, שלא לאפשר מעבר בין שבוע לשבוע ו/או  פיצול
    שבוע הנופש. עבור כל פעולה כזו הם דורשים תשלום נפרד. מרביתן של הבעיות נפתרות בשיח ישיר בין וועד
    העמותה למנכ"ל המלון ובעליו.

    נכון ליום הדוח, נותרה מחלוקת לא פתורה בנושא שיפוץ היחידות עבור בעלי היחידות, כפי שסוכם בהסכם 
    הפשרה וכמפורט בסע' ג'4 שבו. בידי קלאב הוטל סך של למעלה מ – 700,000 ₪, ששולמו ע"י בעלי היחידות
    במסגרת הסכם הפשרה ומיועדים לשיפוץ היחידות של  בעלי היחידות
    וועד העמותה מקיים מגעים עם בעליו של קלאב הוטל לביצוע השיפוץ.  עד ליום פרסום דו"ח זה  -  ללא הצלחה.
    יתכן ויהיה עלינו לפנות למגשרת ואולי אף לבית המשפט העליון, ע"מ לוודא שסעיף זה בהסכם יקוים כלשונו"
    האסיפה הכללית מתבקשת לאשר את הדו"ח המילולי. הדוח אושר בהצבעת פה אחד וללא מתנגדים.

 

ה. אישור העסקת רואה החשבון ועורך הדין.
    ליאור פרובק משמש כרואה החשבון שלנו ב - 5 השנים האחרונות. יש לנו כרגע מחלוקת על שכרו השנתי העומד
    על 12000 ₪ ומכביד על תקציבנו. היה ולא נתפשר על הורדה משמעותית בסעיף זה, נאלץ להחליפו במי
    שיסכים לסכום קטן יותר משמעותית.

    לעומתו, עורך הדין שלנו אמיר שפיצר, שליווה אותנו בכל מאבקינו הסוערים לאורך 7 השנים האחרונות, אינו
    מקבל שכר מהעמותה וממשיך ללוות אותנו כמתנדב. אמיר עשה עבודה יוצאת מן הכלל וליווה אותנו  
    במלחמותינו בכנסת וב -  6 הליכים משפטיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב ובבית המשפט העליון. אנחנו
    לא עוזבים את אמיר והוא לא עוזב אותנו ואנו מודים ומעריכים מאד את תרומתו.

    האסיפה הכללית מתבקשת לאשר את המשך העסקתם של רואה החשבון ועורך הדין. האסיפה מאשרת
    את המשך העסקתם וכן את החלפתו של רואה החשבון באם לא נגיע לעמק השווה בעניין שכרו..

 

ו.  דו"ח הביקורת
    אושרי ליברמן, חבר ועדת הביקורת :
    "בשנה שעברה הינו עדים לפעילות בעייתית של מי שניסו לערער את פעילות העמותה, מתוך וועד העמותה.
    אני מאלה שבאו לעמוד על האמת ולהמשיך את פעילות הועד ללא רעשים.

    אני יכול לומר שמתוקף תפקידי כחבר וועדת הביקורת וכנציג שלכם, השתתפתי מאז בחירתי ב-5 ישיבות וועד.
    לכל הישיבות זומנו  כל חברי הוועד וחברי וועדת הביקורת. הייתי פעיל מאד בכל הישיבות ובדקתי את התנהלות הוועד.

    המסקנה אליה הגעתי יחד עם חברי בוועדת הביקורת, היא שהתנהלותו של וועד העמותה ראויה לציון. אין שום
    נושא הלוקה בחסר והחברים ממלאים את תפקידם באופן שקוף לחלוטין, בהתנדבות וביושר.

    כולם מתנדבים, מגיעים לישיבות ולא מקבלים החזר אפילו עבור החניה. אין לעמותה כרטיסי אשראי ואין לה
    הוצאות שמעבר לתפעול השוטף. (אפילו את הכיבוד מביאים חברי הוועד לישיבה...)

    העמותה פועלת ומשתדלת לעזור בבעיותיו של כל בעל יחידה.
    באשר לשיפוץ היחידות שהוא נושא פתוח: מבחינתי,  700,000 השקלים מגיעים לנו ואנחנו נקבל אותם. אני
    רוצה לראות בעיניים את המלון הזה משופץ ולהגיע למלון עוד הרבה שנים. כשהמלון יראה יותר נורמאלי, נוכל
    ולשמור את ערך היחידות. זוהי אחת ממטרותיה של העמותה.

    העמותה הוקמה וקיימת על מנת לעזור לחבריה. אני באתי לעזור ואם יש עוד אנשים שרוצים לעזור זה תמיד
    טוב. אם אתם מכירים אנשים שלא שילמו דמי חבר, צריך להסביר להם שאנחנו באנו במטרה לשמור על הערך
    של היחידה. ככל שיהיו יותר חברים בעמותה, ככה נהיה יותר חזקים מול המלון ובעליו.

    האסיפה הכללית מתבקשת לאשר את דו"ח הביקורת. הדוח אושר ללא מתנגדים.
 

ז.  שאלות ותשובות

    שאלה: מה אתה חושב על מצבו של המלון ועתידו ?
    אושרי: בעוד שבועיים אסע לחופשה במלון . אעקוב אחרי מצב היחידות ואצלם. תמונות של מצבים הטעונים
    שיפור, מועברים על ידי בזמן אמיתי לועד העמותה הדואג להעברתם  למנכ"ל המלון ולדאוג לתיקון הבעיות.

    בזמן השהייה, אדאג להתקשר ללובי ולצוות המלון ולמתריע על בעיות. חשוב שכל אחד מאתנו ינהג באותה
    צורה וכך נוכל לשפר את המצב לטובת כולם.  

    העיר טבריה נמצאת בתהליך פיתוח, עם ראש עיר חדש ואנו מקווים שערך המלון יעלה בהתאם. לדעתי, בעל
    המלון יאלץ לשפץ את המלון בגלל כמות התיירים שתגיע עם השיפור בטבריה.

    לגבי החניה: בימי חול יש תמיד חניה ברחוב מימין ומשמאל. בשישי ובשבת אין חניה.  מי שחונה רחוק מהמלון,
    יוכל לקבל הסעה ע"י בל בוי שנוסע עד לחניה ואוסף למלון. זה ההסדר בסופי שבוע בעיקר.

 

    שאלה: מה קורה אם ישנה תקלה במקרר או בכל פריט אחר ביחידה שלנו ?
    אושרי: לא צריך להסס. צריך לבקש תיקון מידי ולפי ניסיוני, אם עומדים על כך זה מתבצע.
    המלחמה שלנו בנושא השיפוץ, היא התשובה לכל הבעיות האלה. אנו זכאים ליחידות משופצות במתכונת טיים
    שרינג, כולל מקרר וכיריים.

    שאלה: מה קורה לבעלי היחידות בקומה 8 אותן שיפצו והסירו את המטבחונים ?
    ניצן: ניהלנו מו"מ בעניין הזה ודרשנו שמי שלקחו לו את המטבחון, יקבל ארוחת בוקר חינם. אין הסכמה לכך,
    אך מובטח לכל מי שיעמוד על כך, לקבל יחידה חלופית שבה יש מטבחון.

    שאלה: האם ניתן למנוע מקלאב הוטל השכרת היחידה שלנו לטובת אורחים מזדמנים ?
    ניצן: לא ניתן. זכות השימוש שלנו היא לשבוע מסוים. בשאר השבועות זכותו של המלון להשכיר את היחידה לכל מי שמגיע.
    שאלה: מדוע אני צריך לשלם דמי חבר לעמותה, בעוד כל בעל יחידה נהנה מהישגי העמותה גם מבלי    לשלם ?
    ניצן: שאלה נכונה. על מנת לעשות בידול בין מי שחבר בעמותה לבין מי שמתנהל בכפיות טובה, הוחלט  באסיפה
    הכללית, כי מי שנטש את העמותה ויבקש סיוע, לא יקבל מענה מכל וכל. בנוסף, במסגרת הדיונים על  השיפוץ,
    נקבע באופן קטגורי כי יחידות משופצות יינתנו אך ורק למי שחבר בעמותה. רשימות החברים נמסרו למלון..

    שאלה: מדוע לא להעלות את דמי החבר ל – 200 ₪ לשנה ?
    ניצן: היה רצוי, אך גם ככה קשה לנו לגבות את דמי החבר. העלאת הסכום עשויה לגרוע ולא להיטיב.

 
    סיכום ונעילת האסיפה :
    כל מי שיושב פה, החליט כנראה להמשיך ולהחזיק ביחידה. האם זה חכם ומה אנו צופים ?
    הערת האזהרה שיש לנו בטאבו, היא נכס חשוב לכל בעל יחידה. היה ובעל המלון יחליט למכרו, הערות  האזהרה
    שיש לנו בטאבו, יהוו מכשול למכירה. במקרה כזה, יש סיכוי שכל בעל יחידה יהנה מתשלום עבור היחידה  שלו.
    שיפוץ היחידות שלנו, יעלה גם הוא את ערכן בשוק. לא ידוע כמובן אם ומתי זה יקרה.

    הועברה אלינו הצעה מקלאב הוטל, למעבר חופשי (יחידה תמורת יחידה) לאילת. השבנו שזו אפשרות בתנאי
    שיגבה מאתנו אותו תשלום כמו בטבריה, סך 1400 ₪ + מע"מ. לשבוע. התשובה שקיבלו - שלילית.

    אני מבקש להודיע לכולם, כי אנו נסיים בשנה הבאה את הקדנציה שלנו, לאחר 3 קדנציות בוועד העמותה. אני
    מקווה מאד שיהיו אנשים שיתנדבו להיות חברי וועד וחברי וועדת ביקורת. חשוב שיהיו כאן אנשים שידעו  להילחם
    את מלחמתנו וגם להמשיך את מה שיש להמשיך.

    תודה לכל מי שהיגיע. זה אינו מובן מאיליו.
    בזאת ננעלת האסיפה.

                                                               על החתום:
                ________________                                                     _______________
                      מיכה לב                                                                            ניצן חרותי
                      סגן יו"ר העמותה                                                                יו"ר העמותה


מאזן ליום

31.12.18

תקציב 2019


דו"ח ביקורת לשנת 2018  

בתוקף תפקידנו כחברי ועדת הביקורת של העמותה, אנו מתכבדים להגיש את הדו"ח השנתי, המתייחס לפעילות העמותה בשנת 2018  - ועד מועד האסיפה הכללית.
כחברים חדשים במוסדות העמותה, נהנינו להשתתף בישיבות הועד ולקחת חלק באווירה החברית, החופשית והרגועה בישיבות הללו..
במהלך שנת העבודה 2018/19 התקיימו 5 ישיבות ועד. לישיבות הוזמנו חברי הועד וחברי ועדת הביקורת ובחלקן השתתף גם עו"ד העמותה. הישיבות התאפיינו בדיווח שוטף ופתוח לכולם, תוך מתן חופש ביטוי לכל המשתתפים.
בישיבתנו האחרונה ולקראת הגשת המאזן השנתי, הוזמן רואה החשבון של העמותה, שנתן הסבר מלא על התנהלותה הכספית של העמותה, ההוצאות שבוצעו והיתרות העומדות לרשותנו. השאלות שהעלינו נענו לשביעות רצוננו. את הדו"ח המלא קיבלתם זה עתה מפי רואה החשבון ואת ההסברים המלאים מיו"ר העמותה.
בהיותנו חברים חדשים במוסדות העמותה בכלל ובוועדת הביקורת בפרט, בדקנו את הטענות לאי סדרים שהועלו במהלך האסיפה הכללית הקודמת. לא חסכנו בשאלות ובבדיקות. מצאנו לשמחתנו, שאין כל שחר למה שנאמר ע"י חבר ועדת הביקורת לשעבר ומניעיו נשארו עלומים. חשוב לנו להדגיש כי בדקנו והשתכנענו באופן מוחלט, שלטענות אין ולא היה כל בסיס מציאותי.
לאור מכתב תלונה שנשלח לעמותה מרשם העמותות, בדקנו את נושא הדיווחים אליו.  בדיקתנו העלתה שהיה מי שפנה לרשם העמותות באותה טענת סרק שהושמעה באסיפה הכללית האחרונה. דאגנו שהרשם יקבל שוב את כל התשובות וההסברים, כמו גם את כל הדיווחים השנתיים המתחייבים מחוק העמותות, כפי שכבר הועברו אליו כמתחייב, עוד לפני פנייתו.
תשובותינו לרשם גובו במכתב מפורט שנשלח אליו בדואר רשום עם אישור מסירה, כולל אישור המסירה עליו חתם בעת שהועבר אליו הדו"ח המקורי. יש להניח כי הסברינו התקבלו במלואם, וכעובדה, לא קיבלנו ממנו פנייה נוספת.
לסיכום:
וועד העמותה ממשיך להתנהל בהתנדבות, כפי שעשה במשך שנים רבות. אין בעמותה מי שמקבל שכר מלבד מזכירת העמותה, שמשרתה קוצצה והועברה למחצית המשרה, ע"מ לחסוך בהוצאותינו. 
עיקר עיסוקו של ועד העמותה בשנה החולפת, היה בהטבת תנאיהם של היוצאים לנופש ובטיפול בבעיותיהם אל מול הנהלת קלאב הוטל. אנו מברכים את חברי הועד העושים עבודה התנדבותית מלאה ומודים להם על הזמן הרב המוקדש על ידם לניהול העמותה ולטיפול בבעיותיהם של בעלי היחידות.

על החתום:

אושרי ליברמן                                      ד"ר משה נחום
יו"ר ועדת הביקורת                              חבר ועדת הביקורת 

16 ביוני, 2018


שלום רב לכל בעלי היחידות,


הנדון: שוברי תשלום דמי אחזקה לשנת 2019


בימים אלה שלחה קלאב הוטל שוברי תשלום לשנת 2019. ישנו בלבול מה בשובר, מאחר ומופיעים בו שני תאריכי תשלום. לפיכך אנו מבהירים:

יום התשלום הנכון חל 6 חודשים לפני מועד היציאה לנופש. מועד זה  מופיע בהמשך השובר בשורה הרביעית - ומוקף במסגרת.

לידיעתכם: בהתאם להסכם הפשרה,  דמי האחזקה השנתיים הינם צמודי מדד ועל כן  עשוי להיות הפרש של שקלים בודדים (יותר או פחות), ביום התשלום בפועל.


ב ב ר כ ה,
ועד העמותה
  ‏30 במאי 2018
סימוכין  100440

סיכום האסיפה הכללית של עמותת בעלי היחידות בטבריה קלאב הוטל  לשנת 2018
שהתקיימה ביום 14.05.2018, באולם מס' 4 בסינמה סיטי גלילות

סדר היום לאסיפה הכללית:
א.  בחירת יו"ר.
ב.  דיווח על התנהלות פסולה של חבר/ים במוסדות העמותה והחלטות האסיפה בעניין זה .
ג.  החלטה בעניין פיזור מוסדות העמותה שנבחרו באסיפה הכללית מיום 28.5.17 וקיום בחירות

     לוועד העמותה ומוסדותיה, במסגרת אסיפה זו .
ד.  דיווח יו"ר העמותה על הסכם הפשרה שנחתם עם קלאב הוטל והעברת ההחזר היחסי לבעלי שטרי ההון.
ה.  הצגת מאזן העמותה לשנת 2017 ואישורו.
ו.   הצעת תקציב העמותה לשנת 2018 ואישורו.
ז.   אישור העסקת רו"ח ועו"ד.
ח.  שאלות ותשובות


האסיפה נקבעה לשעה 12:00 ונדחתה בהעדר פורום חוקי, לשעה 12:30.

א. בחירת יו"ר לאסיפה הכללית
ניצן חרותי יו"ר העמותה, הציע את עצמו כיו"ר האסיפה הכללית. שני חברים נוספים הציעו את מועמדותם:
בני כהן חבר ועד העמותה והחבר שלמה פישמן, בעל יחידה. 
נערכה הצבעה בין 94 משתתפי האסיפה הכללית:.
בעד שלמה פישמן הצביעו 6 חברים.
בעד בני כהן הצביעו 11 חברים.
בעד ניצן חרותי הצביעו 87 חברים.
ניצן חרותי נבחר לשמש כיו"ר האסיפה.

ב. דיווח על התנהלותם הפסולה של חבר/ים במוסדות העמותה
בפתח הדברים, התייחס היו"ר להתנהלות שהתרחשה במהלך השנה במוסדות העמותה.
אירוע חמור זה, אליו נחשפתם מן הסתם עם הגעתכם לכאן, מאלץ אותנו לחרוג ממנהגנו ולפתוח את האסיפה עם דיווח על התנהלותם הפסולה של מספר חברים במוסדות העמותה.

המסמך שהועבר לכם, אליו נחשפתי כמוכם עם הגיעי לכאן, מכיל האשמות חמורות. לאחר שקראתי בו בעיון וביחד עם יועצנו המשפטי הנמצא כאן, אני מבקש להודיע לכם: זהו מסמך מתלהם שרב בו הדמיון. הוא מעלה  האשמות שקריות, מופרכות וחסרות יסוד, המסתתרות תחת המילים "יש חשד".
רבותי, תחת השימוש במילים "יש חשד", ניתן להאשים כל אדם ומוסד. להב וחבריו מציגים כאן מצג שווא. איש מהם מעולם לא קיים ביקורת, לא ראה מסמכים ואין לו על מה לסמוך, מלבד דמיון פורה וכושר כתיבה. 
פניותיו לגוף חיצוני מבלי שימלא את חובתו כמבקר בעמותה, פסלה אותו מלהמשיך בתפקידו.
בזכות התנהלותנו החפה מכל אינטרסים, הצלחנו לנטרל את כוונותיהם העלומות של האנשים האלה. מעולם לא הבנו מה הניע אותם ומי שלח אותם. התנהגותם הזכירה ימים חשוכים בעבר, אותם איננו רוצים לזכור. העמותה שלנו ומוסדותיה, מתנהלים במשך שנים רבות בפתיחות ובשקיפות שאין רבה ממנה.
באנו לכאן בהתנדבות על מנת לייצר עשייה ומאבק על זכויותינו, ברוח טובה ובחברות. היה והעיקרון הזה לא יישמר, איננו מוכנים להיות כאן ובוודאי לא להמשיך ולתרום. מוסדות העמותה אינם יכולים לתפקד באווירה רעה ועכורה. כזכור לכם, איש מאתנו אינו מקבל שכר.
על מנת שנוכל לתת לפורום הזה אפשרות להחליט באופן אובייקטיבי וללא לחץ, אנו מודיעים בזאת על התפטרותנו לאלתר. מרגע זה, אינני משמש עוד יו"ר וכך גם מתפטרים חברי בוועד העמותה, לפי בקשתם.

ניצן חרותי סיכם את הדברים בהצהרה הבאה: "אנו מוכנים ומסוגלים כפי שהוכחנו, לנהל מאבקים קשים ומסובכים ככל שיהיו, ללא מורא, בעד זכויותיהם של בעלי היחידות וכנגד מי שמאיים לגזלן, אך איננו מוכנים בשום פנים ואופן, לנהל (ואפילו לא לרגע), מלחמות יהודים במוסדות העמותה!"

אנו מביאים את הדברים לפתחה של האסיפה הכללית, שהיא הריבון היחיד של העמותה. לפי החלטותיה ייקבע כיצד תראה העמותה ומוסדותיה לאחר אסיפה זו.

ג. דבריו של יו"ר ועדת הבקורת
לפי בקשתו, קיבל נתן להב את רשות הדיבור, על מנת להסביר למשתתפים את הרקע למסמך ההאשמות שחילק בפתח האולם. להב מסביר למשתתפים, כי ביקש מיו"ר העמותה להתחיל בהליכי בקורת בעמותה, אך לא קיבל אישור לכך. לפיכך, פנה לרשם העמותות לקבלת סיוע. לשאלת היו"ר "מתי פנית אלי"?  עונה להב: "פניתי אל המזכירה בבקשה שתכין לי את כל מסמכי העמותה לדורותיה, אך קיבלתי סירוב לפי הוראותיך."

שאלה: "האם ידוע לך מהו תפקידה של וועדת הביקורת וכיצד עליה להתנהל" ? תשובה: "אני הוא הקובע את התפקיד ואינני מתייחס לכתוב בתקנון העמותה". יו"ר העמותה: "האם קיימת איתי שיחה בנושא כלשהו במהלך השנה, מיום היבחרך ועד היום הזה" ?  להב: "לא, רק בכתב". יו"ר העמותה: "האם העלית אי פעם את דרישות ועדת הביקורת בישיבות הועד בהן השתתפת" ? להב: "לא".
שאלה מהקהל: "אם לא בדקת ולא ראית מסמכים, מהיכן ההאשמות שהעלית "? להב: "אני קראתי את תיק מסמכי העמותה אצל רשם העמותות..."
בהמשך דרשו משתתפי האסיפה מלהב להתנצל. להב בחר שלא להתנצל ולא לענות לשאלות ועזב את האסיפה. 

ד. בקשה להחלטה על פיזור מוסדות העמותה לאלתר.

יו"ר האסיפה הביא בפני האסיפה הכללית את הנוסח המוצע עליו מתבקשת האסיפה הכללית להחליט ולהצביע. אחריו יובא סעיף ההצבעה השני הנובע ממנו. להלן הנוסח להצבעת האסיפה הכללית:

"ההתנהלות המתלהמת והסכסכנית של כמה חברים במוסדות העמותה, יצרה אוירה מתוחה שאינה מאפשרת המשך סדיר של פעילות מוסדות העמותה לטובתם של בעלי היחידות.
לפיכך, מחליטה האסיפה הכללית על פיזור לאלתר של מוסדות העמותה הקיימים ומכריזה בזאת על תוצאות הבחירות שהתקיימו באסיפה הכללית האחרונה (ביום 28.05.17), כבטלות ומבוטלות"

נערכה הצבעה. האסיפה הכללית החליטה לקבל ולאשר את ההחלטה הנ"ל,  ברוב של 80 כנגד 14. 
 
ה. בקשה להחלטה על קיום בחירות חדשות לוועד העמותה ומוסדותיה, במסגרת אסיפה זו.
סעיף ההצבעה הבא להחלטת האסיפה הכללית, מובא בזאת להחלטה:
"האסיפה הכללית מחליטה בזאת על עריכת בחירות חדשות לוועד העמותה ומוסדותיה, שיתקיימו היום בפורום הזה, לצורך המשכה התקין של האסיפה הכללית והמשך תפקודם של מוסדות העמותה"

הוחלט ברוב של 80 כנגד 14, לפזר את מוסדות העמותה ולקיים בחירות חדשות.

ו. בחירות לועד העמותה ומוסדותיה
יו"ר האסיפה הציג את המועמדים למוסדות העמותה, תוך הבעת צער על מיעוט המתנדבים.
להלן שמותיהם של המועמדים לוועד העמותה:

מיכה לב
דוד פרלמוטר
ניצן חרותי
דן מנור (מועמד חדש)
אושרי ליברמן (מועמד חדש)

מועמד לועדת הביקורת:
משה נחום

המועמדים החדשים התייצבו בפני האסיפה הכללית והציגו את עצמם, כל אחד בתורו ולאח"מ נערכה הצבעה גלויה, לאור העובדה שמספר המועמדים נמוך וללא מתמודדים נוספים.
האסיפה הכללית אישרה את בחירתם של הנ"ל למוסדות העמותה ברוב של 80 כנגד 14 נמנעים וללא מתנגדים.
בכך הודחו רשמית החברים שנבחרו באסיפה הכללית בשנת 2017 : בני כהן, חיים אורן, נתן להב ויהודית אלטרס.

ז. דיווח על פעילות העמותה והסכם הפשרה
1. חוק קלאב הוטל
ניתנה סקירה על מה שהשיגה העמותה במהלך 6 השנים שחלפו. בראש ובראשונה חוק  "קלאב הוטל" שנחקק בכנסת ישראל בניגוד לכל הסיכויים. החוק שחרר את בעלי היחידות ממחויבותם לתשלום דמי
אחזקה שנתיים לכל חייהם. כמו כן קובע החוק, כי כל אחד מבעלי היחידות יכול להחזיר את היחידה שבבעלותו בכל עת, מבלי שיחולו עליו חובות עבר כלשהם.

2. הסכם הגישור: דמי האחזקה, דמי התקורה והחזר שטרי ההון.
השופטת שנקבעה בתיק התביעה שהגשנו בנושא דמי האחזקה, הייתה כבוד השופטת הגב' צילה צפת. הגב' צפת הפנתה את הצדדים לגישור, מבלי שתרצה לדון בפרט כלשהו מהתביעה. העמותה התנגדה לגישור לאור

הניסיון הכושל הראשון. (כזכור, שנתיים קודם לכן חוותה העמותה הליך גישור אצל עו"ד שלמה כהן, אליו הופנינו ע"י. בית המשפט העליון.)
השופטת הייתה נחושה בעניין זה ולא הותירה לנו מקום להתנגדות. לפיכך, הצענו כמגשרת, את כבוד השופטת בדימוס הגב' הילה גרסטל. התברר כי הכבוד לסמכותה של גב' הילה גרסטל מצד קלאב הוטל, הוא שהביא בסופו של דבר להסכם. היו הרבה ויתורים בהסכם זה מצד שני הצדדים.
יש לזכור כי קלאב הוטל לא הסכים מעולם לדבר על הורדת סכום דמי האחזקה ו/או לנקוב במספר כלשהו. הטאבו הזה נשבר בהסכם זה והסכום נקבע על 1400 ₪ + מע"מ במקום 2000 ₪ + מע"מ. ירידה של 30% מהסכום הכולל.
לצערנו, התלווה לסכום זה גם תשלום סמלי בגין אי-תשלומי העבר,  בסך 400 ₪ + מע"מ לשנה. זה היה  ויתור עצום מבחינתנו.  מה שבכל זאת הקל על הגלולה המרה הזו, הוא העובדה שתשלומים אלה ינותבו לקרן שיפוץ של המלון. כמו כן, תקבל העמותה תקבל מידי שנה דמי תקורה בגובה 3.5% מכלל תשלומי דמי האחזקה. (את התשלום הראשון קיבלנו בתחילת 2018 עבור שנת 2017).
נושא עליו עמדנו בתוקף, היה החזר שטרי ההון. הכרעתה של גרסטל בעניין זה נקבעה לבסוף ולפיה קיבלה העמותה סכום גלובלי של 120,000 ₪ לחלוקה בין הזכאים. זוהי נחמה פורתא שהניבה סכום של 490 ₪ לכל זכאי. (בערך מחצית מהסכום לו היה זכאי). הסכומים הללו הועברו לכל הזכאים במהלך חודש דצמבר 2017.
 
ח. הצגת מאזן העמותה והדו"ח המילולי לשנת 2017 - ואישורם
רו"ח העמותה, ליאור פרובק, היציג את המאזן ופרט את סעיפיו. לכל המעוניין, המאזן מפורסם באתר העמותה וניתן לעיין בו בכל עת.
האסיפה הצביעה פה אחד ואישרה את מאזן 2017 והדו"ח המילולי.

ט.  הצעת תקציב העמותה לשנת 2018 ואישורו
לאור התפטרותה של גזברית העמותה בגלל האווירה העכורה שיצרו  להב וחבריו, הוצג התקציב לשנת 2018 על ידי יו"ר האסיפה.
ניתנו הסברים מלאים לכל סעיפי התקציב המייצג הכנסות שליליות לעומת תקציב ההוצאות. התקציב נמצא באתר העמותה וניתן לראותו בכל עת.
התקיימה הצבעה. אושרו ללא מתנגדים תקציב העמותה  לשנת 2018.

י.  אישור העסקת רו"ח
התקיימה הצבעה ואושר המשך העסקתו של רו"ח ליאור פרובק, בשכר של 12000 בשנה, הכולל את הדו"חות החודשיים והגשת המאזן השנתי.

יא.  אישור העסקת עו"ד העמותה
על אף שאנו לא מתכננים הוצאות משפטיות כלשהן לשנה זו, אנו מבקשים לאשר את המשך העסקתו של עו"ד אמיר שפיצר. אמיר ליווה אותנו במשך  6 שנים. את הישגי העמותה בבתי המשפט השונים ובהסכם הגישור, יש לזקוף לזכותו. על אף שלא קיבל שכר במהלך 2018 וגם לא יקבל בהמשכה, הוא שותף לכל הנעשה בעמותה ומקפיד להשתתף כמתנדב, בישיבות הועד ובאספות הכלליות.
התקיימה הצבעה ואושר המשך העסקתו של עו"ד העמותה, מר אמיר שפיצר.

יב.  דו"ח ועדת הביקורת
לאור הדחתם מהעמותה של נתן להב ויהודית אלטרס והסתלקותם מהאסיפה הכללית, לא הוגש דו"ח ועדת הביקורת לאסיפה הנוכחית.

יג.  דבריו של עו"ד אמיר שפיצר – עו"ד העמותה
אני מלווה את העמותה זמן רב. התחלנו בהליכים של החזרת זכויות בעלי היחידות לפני כ – 6 שנים ועשינו יחד דרך ארוכה ומוצלחת מאד.
היה לי חבל ומעציב לראות את ההתנהלות של החברים החדשים שנבחרו לפני שנה למוסדות העמותה. התנהלותם בישיבות הוועד בהן השתתפתי, הייתה בלתי מובנת לחלוטין. גישה הרסנית ומסכסכת, מטעם בלתי מובן.
אני שמח שהעניין הזה מאחורינו. אני מברך את האנשים שהגיעו לאסיפה. ראיתי והתפעלתי מההתנהלות, הרצינות והאכפתיות ומעל לכל מתהליך קבלת ההחלטות, המאפשר המשך תפקודה של העמותה.

יד. דיווח כללי של היו"ר והתייחסות לשאלותיהם של המשתתפים
לטובת מי שאינו יודע את השתלשלות העניינים, אנו מזכירים:
העמותה הוקמה על מנת להגן על זכויות בעלי היחידות כאשר קלרין פשטה את הרגל בשנת 1982. מספר בעלי היחידות היה כ – 8000 . במהלך השנים הידרדר מצבו של המלון מחד ודמי התחזוקה עלו בניגוד להסכמים שנחתמו בין העמותה לקלאב הוטל.
החל בשנת 2011, עם בחירתו של וועד חדש, החל המאבק בנושא דמי האחזקה וזכויותיהם של בעלי היחידות במלון.  בצעד  יוצא דופן של  הועד החדש, הנושא  הועלה גם  בכנסת  והביא לאחר מאבק  קשה, לקבלת  חוק
קלאב הוטל, שאפשר לבעלי היחידות להשתחרר מההסכם הכובל שחייבם לשלם לכל ימי חייהם דמי אחזקה, גם אם לא השתמשו ביחידותיהם.

בעקבות חוק זה, החזירו למעלה מ – 5000 בעלי יחידות את יחידותיהם והשתחררו מעולו של קלאב הוטל.
במקביל, המשיכה העמותה במאבקה בנושא דמי התחזוקה ושיפורו של המלון לטובת בעלי היחידות. 


כל האמור הינו היסטוריה והדיווחים שניתנו לעיל במהלך האסיפה הכללית, מגדירים את מצבנו נכון להיום.
תפקידנו עתה, לאחר חתימת הסכם הפשרה, הוא לדאוג לשיפור מצבו הנורא של המלון, שיפור היחס לבעלי היחידות בהגיעם לשם והעלאת ערך רכושנו.
כל פעילותנו כוועד, נעשתה ונעשית בפתיחות ובעזרתכם. השתתפותם הפעילה של בעלי היחידות בדיוני בתי המשפט במהלך 5 שנים וכן השתתפותכם בהפגנות שאורגנו ובתמיכה במאבקנו, הם שהביאו לתוצאות ולמצב הנוכחי. מצד שני, ההצלחה בהשגת חוק קלאב הוטל והסכם הפשרה, הביאו לכך ששורותינו הידלדלו מאד.
נכון להיום, חברים בעמותה כ – 900 חברים פעילים. להערכתנו, ישנם עוד כ - 1200 עד 1500 בעלי יחידות שאינם חברים בעמותה ואינם משלמים דמי חבר.
לשאלה שנשאלה כאן בעניין זה: נכון הוא שכלל בעלי היחידות נהנים מהישגי העמותה ולצערנו, רבים מהם בחרו בדרך הקלה של הנאה מהישגנו ואי השתתפות בעלויותינו. יכולנו אולי לדרוש בהסכם הפשרה כי ההסכם לא יחול על מי שאינו חבר בעמותה, אך בכך היינו עושים נחת רבה לבעלי המלון ופוגעים בממלכתיות העמותה.
לשאלה נוספת שנשאלה: העמותה מנסה  לטפל בבעיות היומיומית בהם נתקלים בעלי היחידות. חלקן בהצלחה. לצערנו, כמה מהבעיות נובעות מהרגלים שיישם קלאב הוטל בשנים בהן התקיים המאבק ולא הגענו למלון. הבעיה הלא פתורה העיקרית, הינה פיצול שבוע הנופש עליו מבקש קלאב הוטל תשלום נוסף.
בעיות אחרות הנמצאות על סדר היום, הן בעיית החניה, הנחות בארוחות לחברי העמותה, קבלת יחידה עם מטבחון, קבלת היחידה המקורית, ובעיקר – שיפוצו של המלון והחזרתו למצב המחייב דרגת 4 כוכבים.
כל הנושאים הללו, הם הנושאים העכשוויים בהם אנו אמורים לטפל.

יו"ר האסיפה הודה למשתתפים הרבים שהגיעו, על השתתפותם ומעורבותם בקבלת ההחלטות.

                                                 על החתום :


________________________                                                   _______________________
           מיכה לב                                                    ניצן חרותי
       ס/יו"ר העמותה                                              יו"ר העמותה

                                                                                        
          
                                               
      
                                                                                                                              24 במאי, 2018


הנדון: חברי ועד העמותה וועדת הביקורת ותפקידיהם

באסיפה הכללית שהתקיימה ביום 14 במאי 2018 , התקיימו בחירות חוזרות למוסדות העמותה. הבחירות התקיימו בהצבעה גלויה של כל המשתתפים.

א.  להלן החברים המתנדבים, שנבחרו  לשרת במוסדות העמותה:

בוועד העמותה:
ניצן חרותי
מיכה לב
דוד פרלמוטר
דן מנור
אושרי ליברמן

בוועדת הביקורת:
משה נחום

ב.  בישיבת מוסדות העמותה ביום 23.5.18, נקבעו פה אחד, תפקידיהם של החברים שנבחרו באסיפה
     הכללית מיום  14.05.18 , כדלהלן:

וועד העמותה:
ניצן חרותי – יו"ר ועד העמותה
מיכה לב – סגן יו"ר ועד העמותה
ניצן חרותי – גזבר העמותה (בנוסף לתפקידו כיו"ר והעדר מתנדב לתפקיד זה)
דוד פרלמוטר – חבר ועד
דן מנור – חבר ועד
אושרי ליברמן – חבר ועד

וועדת הביקורת:
משה נחום – יו"ר ועדת הביקורת

אנו מודים לחברים שהתנדבו ומאחלים לכולם הצלחה בתפקידם.

בברכה
ועד העמותה02 ביולי, 2017
שלום רב לכל חברי העמותה,

הנדון: חברי ועד העמותה ומוסדותיה

באסיפה הכללית מיום 28 במאי 2017 , התקיימו בחירות למוסדות העמותה.

הבחירות התקיימו בהצבעה גלויה של כל המשתתפים, מאחר ומספר המתנדבים לשרת במוסדות העמותה, היה קטן מהמספר הנחוץ לאיוש כל המוסדות.

להלן החברים שנבחרו  לשרת במוסדות העמותה:

בועד העמותה:

מר חיים אורן
מר ניצן חרותי
מר בני כהן
מר מיכה לב
גב' מירי ניצן

בועדת הביקורת:

גב' יהודית אלטרס
מר נתן להב

בבית הדין:

מר הרצל דונסקי
מר דוד פרלמוטר

בישיבת מוסדות העמותה שהתקיימה ביום 12.6.17,  נקבעו תפקידיהם של הנבחרים, בהתאם לבחירתם של חברי הועד. להלן האיוש שנקבע ותפקידי הנבחרים:

ועד העמותה:

מר ניצן חרותי  –  יו"ר
מר מיכה לב – סגן יו"ר
גב' מירי ניצן – גזברית
בני כהן – מזכיר העמותה
מר חיים אורן – חבר

ועדת הביקורת:

מר נתן להב – יו"ר
גב' יהודית אלטרס  – חברה

בית דין העמותה:

מר הרצל דונסקי – יו"ר
מר דוד פרלמוטר – חבר

אנו מודים לחברים שהתנדבו ומאחלים לכולם הצלחה בתפקידם.

ב ב ר כ ה,
ועד העמותה07 באוקטובר 2014
שלום לכל חברי העמותה,

//images4.webydo.com/14/145087/452340/tavlit2.gifהנדון: בחירות חברי ועד העמותה וועדת הבקורת

באסיפה הכללית מיום 26 ביוני 2014, התקיימו בחירות למוסדות ועד העמותה. הבחירות התקיימו בהצבעה גלויה של כל המשתתפים. להלן החברים שנבחרו פה אחד לשרת במוסדות העמותה:

לועד העמותה:

גב' דביר דינה
מר חרותי ניצן
מר לב מיכה
גב' ניצן מירי
גב' פרץ פנינה

לועדת הבקורת:

מר דונסקי הרצל
מר פרלמוטר דוד

בישיבת ועד העמותה וועדת הבקורת, שהתקיימה ביום 12 באוגוסט 2014, נקבעו תפקידי מוסדות העמותה, לפי בחירתם של חברי הועד ולהלן האיוש שנקבע ותפקידי הנבחרים:

ועד העמותה

מר ניצן חרותי  -  יו"ר ועד העמותה
גב' פנינה פרץ -  סגנית יו"ר ועד העמותה
מר מיכה לב -  מזכיר הועד
גב' מירי ניצן -  גזברית הועד
גב' דינה דביר - חברת ועד

ועדת הביקורת

מר הרצל דונסקי  -  יו"ר ועדת ביקורת
מר דוד פרלמוטר -  חבר ועדת ביקורת


אנו מודים לחברים שהתנדבו ומאחלים לכולם הצלחה בתפקידם.


18 במרץ 2014

הנדון: השתתפות בהצבעות המליאה בכנסת, היום 18.03.14
לצערנו, טרם פורסם עד לרגע זה ( שעה 11:30) סדר היום להצבעות המליאה היום.
הצפי להצבעה בעניין אישור החוק לשחרור בעלי היחידות מההסכם הכובל, הינו לשעות אחר הצהרים המאוחרות.
לפיכך, נאלץ להסתפק בצפייה בערוץ הכנסת ולהריע איש איש בביתו.

10 במרץ 2014

הנדון: הצעות קלאב הוטל לבעלי היחידות בטבריה,  למעבר לאילת
קלאב הוטל פתחה בימים האחרונים במסע חדש לשכנוע בעלי היחידות בטבריה לוותר על רכושם.
לשון הפניה היא תוך איום שאם לא תינתן תשובה עכשיו ומיד, ההצעה אינה תקפה יותר.
אנו מביאים לידיעתכם, כי ההצעה הנוכחית עטופה בפיתוי של מספר ימי נופש באילת במהלך כמה שנים. מאחריה מסתתרת האמת הפשוטה, לפיה מבקשת קלאב הוטל לקבל ללא תמורה את היחידה שלכם.
הצעות אלו באות על רקע החוק המאפשר לצאת מההסכם בכל עת וכן מאבקנו להורדת דמי התחזוקה לרמה של עד 1000 ₪ כולל מע"מ, שהוא הסכום המרבי אותו היה עלינו ויהיה עלינו לשלם. (כפי שמסתבר מעלויות התפעול של המלון, אותן קיבלנו לאחר מאבקנו הבלתי מתפשר, בחסות בית המשפט המחוזי בתל אביב).
קלאב הוטל מנסה לרוקן את המלון בטבריה מבעלי היחידות, על מנת שלא תעמוד בחשיפה להחזר התשלומים שניגבו על ידה ביתר במשך שנים רבות, ולנסות ולהתחמק מאחזקתו ושיפוצו של המלון. יש לנו רכוש ואין כל סיבה לוותר עליו.
אנו מציעים שלא להתפתות להצעות הללו, לפיהן אתם מתבקשים לוותר על רכושכם תמורת הצעה לנופש שאולי לא תמומש.
בהזדמנות זו אנו מזכירים לכל בעלי היחידות שטרם שילמו את דמי החבר לעמותה לשנת 2014, למהר ולעשות זאת, על מנת לאפשר לנו את המשך המאבק עד להחזרת הערך לרכושנו.

23 בינואר 2014

עידן חדש לבעלי היחידות – הצעת החוק לשחרור בעלי היחידות בכל עת שירצו, אושרה על ידי ועדת הכלכלה והועברה לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת
בהחלטה דרמטית שהתקבלה שלשום בישיבת ועדת הכלכלה בכנסת, אושר למעשה החוק שיאפשר את שחרורם הבלתי מותנה ובכל עת, של כל בעל יחידה בקלאב הוטל.
כזכור, הצעת החוק כפי שהועברה במתכונתה הקודמת בכנסת ה – 18, לא הייתה מקובלת עלינו, מאחר וכללה קנסות יציאה, שנקבעו במחטף של הרגע האחרון ע"י נציגי קלאב הוטל.
בהליך אותו יזם חה"כ איתן כבל, הוחזרה הצעת החוק לועדת הכלכלה, לדיון מחודש בשאלת הקנסות והתנאים המגבילים הנוספים.
שלשום, לאחר מספר דיונים בוועדה, הוחלט על העברת הצעת החוק למליאה לקריאה שניה ושלישית, בקולותיהם של יו"ר הועדה פרופסור אבישי ברוורמן וח"כ איציק שמולי, תוך קביעת מתן זכות ביטול לכל בעל יחידה שיהיה מעונין בכך, ללא תנאים או קנסות.
ההצעה אושרה, על אף התנגדותה הנמרצת של קלאב הוטל, אשר יוצגה בועדת הכלכלה ע"י סוללה בת 6 עורכי דין מהשורה הראשונה בישראל, שעלותם, למרבה האבסורד, ממומנת מכספנו.
הבשורה לבעלי היחידות היא, שבאם לא תתרחשנה הפתעות מיוחדות, הרי שעם אישור החוק בכנסת בקריאה שניה ושלישית, ניתן יהיה להשתחרר מהיחידה בכל עת ללא קנסות או תשלומים כלשהם, באמצעות משלוח הודעה מראש לקלאב הוטל, שתכנס לתוקף בסוף השנה בה הועברה ההודעה.
באשר ל"חלון היציאה" שפרסמה קלאב הוטל, לצד דיונים על  הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגדה ואושרה: בית  המשפט הביע את ביקורתו על כך שההסכם אינו ברור, כפוף למספר רב של תנאים ומעורר שאלות רבות.
לעת עתה, ההסכם טרם קיבל את אישורו של בית המשפט. מי שבכל זאת יהיה מעונין להשתחרר בתנאים שקבעה קלאב הוטל, הרי שלפי הצהרתו בכנסת של עו"ד אלכס הרטמן, ניתן לעשות זאת עד סוף חודש פברואר 2014.
בכל מקרה, אנו מייעצים לכל בעל יחידה שאצה לו הדרך להשתחרר, שיחשוב פעמיים לפני שיעשה זאת בתנאיה המוצעים של קלאב הוטל שאינם ברורים ואינם מפוקחים על ידי גורם כלשהו. (המשך הדיון  נקבע ליום 25.2.14 ).
אנו רוצים להודות לחבר הכנסת איתן כבל, שפעל ללא לאות ובנחרצות לשינוי ההחלטות האומללות מהשנה שעברה. כמו כן לפרופסור אבישי ברוורמן, שבחוכמתו והנהגתו ניווט את דיוני הועדה באופן עניני ותכליתי, ולחבר הכנסת איציק שמולי, שליוה את כל הדיונים וסייע בשום שכל והבנה רבה לסיומם המוצלח.
אנו מצפים עתה להעברתו של החוק בהקדם, במליאת הכנסת.
עדכון בנושאים האחרים:
הוגשה בקשה לביזיון בית הדין בנושא הדוחות הכספיים שעלינו לקבל מקלאב הוטל, בהתאם לפסק דינה של כבוד השופטת צילה צפת, לעניין דמי התחזוקה. אנו מקוים לקבל את הדוחות כבר בסוף שבוע זה.
טרם הסתים הדיון בפני כבוד השופט פרגו, לעניין החזר שטרי ההון.
מחכים לקביעת מועד לדיון, בנושא תביעתנו לדמי התקורה הנכונים המגיעים לעמותה מקלאב הוטל. 
מצ"ב לינק הודעה של הכנסת לעיתונות, מיום21 בינואר 2014, כ' בשבט תשע"ד, בשעה 17:30.
"ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית: בעלי יחידות נופש שרכשו את הזכויות בעבר יוכלו לבטל את העסקה ללא קנסות"
http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Economics/News/Pages/default.aspx

19 בדצמבר 2013

הנדון: השתתפות בדיון בבית המשפט העליון בירושלים, בערעור נוה, ביום 23.12.13 – שינוי שעת דיון

בהמשך להודעת בית המשפט העליון מהיום 19.12.2013, הדיון שבנדון  הוקדם לשעה 09:00 בבוקר, ביום שני 23.12.2013, במקום ב - 11:30 כפי שפורסם .
כאמור, הדיון בבית המשפט העליון בערעור נוה, המתייחס לתביעה הייצוגית בעניין דמי האחזקה שנגבו שלא כדין, יתקיים לפני הרכב של שלשה שופטי בית המשפט העליון בירושלים.
את העמותה, שהצטרפה כצד למערער, ייצג יו"ר העמותה, מר ניצן חרותי.
לאור השינוי בשעת הדיון, אנו נעמיד אוטובוסים שיצאו בשעה 07:00, מרחבת החנייה בתחנת הרכבת ברחוב ארלוזורוב בתל אביב, במקום בשעה 09:00 כפי שפורסם קודם.
כל הרוצה להשתתף, יפנה למשרדי העמותה בטלפון 03-9528235 ו/או במייל amuta208@netvision.net.il
החל מהיום 19.12 ועד ליום א' 22.12.13 בשעה 10:00 בבוקר.
זמן משוער ליציאה חזרה מירושלים: שעה 11:30.
השתתפותכם חשובה.
‏18 דצמבר 2013

הנדון: תזכורת לתשלום דמי חבר לשנת 2014
אנו פונים לכל החברים, בבקשה לתשלום דמי חבר לשנת 2014, בסך 100 שקלים.
כידוע לכולכם, אנו נמצאים בעיצומו של מאבק עם קלאב הוטל, שכבר הניב תוצאות.
דמי החבר, חיוניים להמשך דרכנו וזהו המעט שאנו מבקשים מהחברים.  
ניתן לשלם בדרכים הבאות:
1. באמצעות כרטיס אשראי,  בטלפון: 03-9528235.
2. משלוח המחאה למשרד העמותה לפקודת: "עמותת טבריה קלאב  הוטל", לכתובת: רח' סחרוב 22, ראשל"צ,
    מיקוד 75707.
3. הפקדה בנקאית: בנק מרכנתיל (17), סניף 686, חולון, חשבון מספר 4239 ע"ש עמותת בעלי היחידות בטבריה
    קלאב הוטל.

18 בדצמבר 2013

הנדון: השתתפות בדיון בבית המשפט העליון בירושלים, בערעור נוה, ביום 23.12.13 בשעה 11:30.

הדיון בבית המשפט העליון בערעור נוה, המתייחס לתביעה הייצוגית בעניין דמי האחזקה שנגבו שלא כדין, יתקיים לפני הרכב של שלשה שופטי בית המשפט העליון בירושלים.
את העמותה, שהצטרפה כצד למערער, ייצג יו"ר העמותה, מר ניצן חרותי.
לכל מי שירצה להשתתף בדיון זה בבית המשפט העליון בירושלים, אנו נעמיד אוטובוסים שיצאו בשעה 09:30, מרחבת החנייה בתחנת הרכבת ברחוב ארלוזורוב בתל אביב.
כל הרוצה להשתתף, יפנה למשרדי העמותה בטלפון 03-9528235 ו/או במייל amuta208@netvision.net.il
החל ממחר 20.12 ועד ליום א' 22.12.13 בשעה 10:00 בבוקר.
זמן משוער ליציאה חזרה מירושלים: שעה 13:00.
השתתפותכם חשובה.
בדצמבר 2013

הנדון: פנייה לבית המשפט המחוזי בעניין בזיון בית משפט ואי קיום פסק דין - כנגד חברת קלאב הוטל ומנהליה
אתמול הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בקשה דחופה, באמצעות עורכי הדין אמיר שפיצר ומושיק שמחיוף, לפי פקודת בזיון בית המשפט, כנגד חברת קלאב הוטל ומנהליה, בשל אי קיום פסק הדין של כבוד השופטת צילה צפת, שחייב את חשיפת דו"חותיה הכספיים והעמדתם לבדיקת רואה חשבון שימונה בהסכמת העמותה - לבחינת וקביעת דמי האחזקה השנתיים של בעלי היחידות, משנת 2011 ואילך.
כזכור לכולם, בחודש יולי האחרון, התקבלה על-ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב, תביעת העמותה  לבדיקת עלויות דמי האחזקה השנתיות, משנת 2011 ואילך.  זאת, באמצעות, העמדת דו"חותיה הכספיים של קלאב הוטל לבדיקת רואה חשבון שימונה לשם כך בהסכמת העמותה.
בחלוף חמישה חודשים ממועד מתן פסק הדין, קלאב הוטל טרם קיימה את הנדרש ממנה לפי פסק הדין.
בשל כך הגישה אתמול העמותה, בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, מכח פקודת בזיון בית המשפט, על-מנת שיאכוף, בקנס או במאסר את קיומו של פסק הדין וחשיפת הדו"חות הכספיים על חברת קלאב הוטל ומנהליה.
העמותה הסבירה בבקשה, כי אי קיומו של פסק הדין במשך חמישה חודשים, מהווה דבר חמור ובלתי סביר, שיש בו משום הפרת חוק על-ידי קלאב הוטל. בבקשה נאמר כי חשיבות עיתוי הבקשה ודחיפותה, נובעת מכך שבעלי היחידות דורשים לקבל נתונים מלאים ומדוייקים, על סכום ההשתתפות הנכון בהוצאות האחזקה השנתיות של המלון, אותו יהא עליהם לשלם תמורת השימוש ביחידה בשנת 2014.
העמותה חוזרת על עמדתה, לפיה  קלאב הוטל דורשת מבעלי היחידות, מידי שנה בשנה, סכומים מופרכים, חסרי כל בסיס, בגין מימוש זכות השימוש ביחידה שבבעלותם, המהווים סכומים כפולים, מן הסכום הנכון אותו היה עליהם לשלם, בהתאם להסכמי הרכישה.
מצב זה הביא רבים מבעלי היחידות לשקול ולוותר על יחידותיהם, אותן רכשו בעבר תמורת סכומי כסף נכבדים, ולהשיב אותן לקלאב הוטל - ללא כל תמורה - רק על מנת שלא להידרש לשלם את אותם הסכומים המופרכים.
העמותה משוכנעת שעם חשיפת הדו"חות הכספיים, כמצוות פסק הדין, וקביעת דמי האחזקה הנכונים, בהתאם לדו"חות אלו - יחד עם שיפור מתקני המלון, כמתחייב בהסכמים התקפים, תחזור היחידה להיות בעלת ערך עבורנו ונוכל לשוב וליהנות ממנה, כבשנים עברו.  לחילופין, למכור את הבעלות בה, למי שיהיו מעוניינים בכך - דבר שכיום פשוט אינו אפשרי, נוכח דמי האחזקה הגבוהים, מחד, ורמת המלון הבלתי נסבלת, מאידך.
אנו נמשיך במאבקנו  עד להשגת המטרה.

20 בנובמבר 2013

הנדון: כתבה שפורסמה בעיתון גלובס, היום 20 בנובמבר 2013, בנושא ההליכים המתקיימים
נגד קלאב הוטל

וינשטיין: "התובע בפרשת קלאב הוטל פשרן ומזיק לצרכנים"
היועמ"ש ממליץ שהמועצה לצרכנות תוביל את התביעה במקומו.
עמדה חריגה, שעניינה טובת הצרכנים בפרשת קלאב הוטל, מציג היום היועץ המשפטי
לממשלה יהודה וינשטיין: לאחר 12 שנה שבהן מתנהלת בקשה לייצוגית נגד קלאב הוטל
בטענה לגביית דמי אחזקה מופרזים, פונה היום וינשטיין לבית המשפט המחוזי בתל אביב
ומגנה את התנהגותו של התובע הייצוגי לאורך השנים: "התובע הייצוגי אינו מייצג באופן הולם
את עניינה של הקבוצה... הוא ויתר על חלק משמעותי מהטענות שהיו לו... הגיש הסדרי פשרה
שפגעו בזכויות הצרכנים והרעו את מצבם, ולמעשה זנח את תביעתו".
למסקנות החריפות הללו הגיע וינשטיין משום שעד כה תביעה זו לא אושרה כייצוגית, ושלוש
פשרות שהונחו על שולחן השופטת דרורה פלפל לא אושרו. בנוסף, התביעה המקורית
צומצמה והטענה היא שאינטרס הצרכנים נדחק לשוליים.
לאור זאת ממליץ וינשטיין כי התביעה, שממילא נמצאת בשלביה הראשונים, תימחק ותוגש
מחדש ע"י המועצה לצרכנות כ"גוף ציבורי, ששם לנגד עיניו את טובת בעלי זכויות הנופש,
ואשר ראוי שייטול את המושכות ויביא סוף לפרשה כאובה זו".
התביעה, הטוענת לגביית יתר של דמי האחזקה, תנסה להשיב ללקוחות החזרים כספיים.
השאלה היא כמה זמן ייאלצו הצרכנים להמתין אם המועצה לצרכנות תגיש את התביעה מחדש,
במקום התובע המקורי. כך או כך, ב-16 בינואר יתכנס בית המשפט בעניין תביעה אחרת נגד
קלאב הוטל הנוגעת לביטול העסקה. בדיון אמורים הצדדים להגיש פשרה מחודשת, לאחר
שהשופטת ענת ברון פסלה את הפשרה הקודמת בטענה שאינה מיטיבה עם הצרכנים. גם
הכנסת עדיין דנה בנושא. ב-9 בדצמבר תדון ועדת הכלכלה בחוק ביטול עסקאות מתמשכות,
ובראשן קלאב הוטל.

‏31 אוקטובר 2013

החלטה דרמטית של כבוד השופטת ענת ברון בנושא הסכם הפשרה לשחרור בעלי היחידות: פרסומו של ההסדר מהווה משום הטעיה כלפי בעלי היחידות, במסלול "עוקף חוק" שיצרה קלאב הוטל
בהחלטה דרמטית שניתנה היום בבית המשפט המחוזי ע"י כבוד השופטת ענת ברון, נקבע כי פרסום ההסדר לשחרור בעלי היחידות, שפורסם ע"י קלאב הוטל ביום 11.10.13, ובדיוור ישיר לבעלי היחידות מיום  13.10.13 -  נעשה שלא כדין ובניגוד להוראות המערכת השיפוטית.
כבוד השופטת העמידה את נציגי קלאב הוטל וב"כ התובע הייצוגי על חומרת הדברים, וחייבה אותם לפרסם תיקון להודעתם הקודמת, ממנה ניתן היה להבין כאילו ההסדר הינו בחסות בית המשפט.
בכך נקבע, כי קלאב הוטל נוהגת כרצונה ומפרסמת הודעות מטעות לציבור בעלי היחידות.
אנו מייעצים שוב לכל בעלי היחידות, להמתין ולא לקבל החלטות נמהרות ברגע זה, לאור המשך התהליכים בבתי המשפט ובכנסת ישראל, שעתידים לשאת תוצאות בקרוב.
בכל מקרה, גם לאלו השוקלים למסור הודעה בגין ויתור על יחידתם - יש זמן להחליט עד ליום 15.02.14 ואין טעם להיחפז, כפי שכבר הודענו בהמשך להודעת ועדת הכלכלה.

‏15 באוקטובר 2013

הנדון: ההודעה החד צדדית שמפורסמת בימים אלו על-ידי חברת קלאב הוטל בנושא "הסדר ביטול הסכמי הנופש"
בהמשך לפרסום המודעה בעיתונים בנושא הסדר הפשרה של קלאב הוטל עם התובעים בתביעה הייצוגית, כביכול, הרינו להבהיר, כי הסכם זה, לא קיבל כל אישור לפרסום מבית המשפט - וזה מהווה, שוב, ניסיון לעקוף את ההליך החוקי ולהרוויח כסף נוסף, על גבי בעלי היחידות.
אנו מזהירים וממליצים לכם - שלא להתפתות להסדרים אלו.
כל הסדר שהוא, ייבחן כנדרש על-ידי העמותה, והוא כפוף לאישור בית המשפט, בכל מקרה.
כידוע לכם, העמותה מטפלת בימים אלו בהפחתת דמי האחזקה, והשבת כספים רבים ששולמו ביתר, כמו גם, קבלת תשלום על השבת היחידות.
בית המשפט הנכבד קיבל את תביעתנו לגבי חשיפת הספרים. חברת קלאב הוטל נמצאת בלחץ מכך, ולכן יוצאת כעת בהסדרים שונים, שגם הם, בדומה לקודמיהם, הינם לרעת בעלי היחידות.
בהודעותיה האחרונות, חברת קלאב הוטל מנסה לעקוף את העניין, על-ידי חתימה על כל מיני הסכמים עם אנשים פרטיים - על גב בעלי היחידות.
כאמור, המלצת העמותה הינה בשלב זה להימנע מכל פעולה שהיא.
במקביל העמותה פונה לבית המשפט, על מנת לוודא שכל הסדר שיתקבל ויאושר על-ידו, יהיה לטובת בעלי היחידות.
בכל מקרה, כאמור - ההסדר המתפרסם, לא קיבל את אישורו של בית המשפט ומי שיפעל לפיו, עושה זאת על אחריותו בלבד.
חשוב להזכיר גם, כי אנו נמצאים בעיצומו של הליך שבו ימסרו לנו  ספרי העלויות של קלאב הוטל לבדיקת רו"ח מטעמנו ואנו מקווים ומעריכים כי יישום החלטת בית המשפט בנושא זה, תביא עידן חדש לפיו נשלם דמי אחזקה הוגנים בסביבות ה – 1000 שקלים לשנה.
אנחנו מקוים ליצור ערך ליחידות שלנו ולא למסרן חינם אין כסף.
כל מי שמחליט לותר עתה על רכושו, בתנאים הרעים שהתפרסמו כעת, עושה זאת על אחריותו בלבד.
פגישתנו הבאה עם קלאב הוטל לדיון במכלול הבעיות, נקבעה ליום א' הקרוב. אחריה נדווח לכם מה תהיה המלצתה הסופית והמושכלת של העמותה לבעלי היחידות.
במקביל פעילותנו מול הכנסת בשיאה - ודיון ועדת הכלכלה בכנסת בענייננו, נקבע לעוד כשבועיים ביום 30.10.13.
אנו מקוים ומאמינים שתתקבל הצעת החוק לפיה כל בעל יחידה יהיה זכאי לצאת ממחויבותו בכל עת וללא תשלום, וכנראה גם בתמורה ראויה על רכושו המושב לקלאב הוטל.
אנו חוזרים ומציעים לכולם להתאזר במעט סבלנות ולא לפעול טרם שנמצה את מאבקנו הנוכחי בבתי המשפט ובכנסת. 
זה יקרה במהרה ואנו עובדים על כך.

1 באוקטובר, 2013

הנדון: התראת קלאב הוטל בנושא תשלום דמי האחזקה לשנת 2014

כידוע, פסק הדין שניתן ע"י כבוד השופטת צילה צפת, מחייב את קלאב הוטל להעביר את ספרי עלויות המלון לבדיקת רואה חשבון שימונה בתיאום עם העמותה.
קלאב הוטל נמנעת עד כה מלעשות כן, תוך שהיא מפרה פסק דין מפורש של בית המשפט הנכבד.
הודענו לקלאב הוטל שאנו רואים את העניין בחומרה (האם קלאב הוטל חושבת שהיא מעל החוק?!) ושנפעל באמצעות עורכי הדין, כדי שקלאב הוטל תיתן את הדין על אי קיום פסק הדין.
על אף האמור לעיל, קלאב הוטל שולחת בימים האחרונים מכתבי התראה לבעלי היחידות, בנוגע לתשלום דמי האחזקה לשנת 2014.
בהתאם להחלטת האסיפה הכללית ועד לתיקון דרישות התשלום והתאמתן להסכם המחייב בין הצדדים, דרישות התשלום הללו אינן חוקיות, ואין לשלמן.
עם קבלת עלויות המלון בפועל, העמדתן לבדיקת רואה חשבון מטעמנו ותיקון דרישות התשלום בהתאם, נפרסם הודעה מתאימה.
כפי שהודענו בעבר, חלקה היחסי הנכון של כל יחידה בהוצאות המלון מוערך על-ידי העמותה בסדר גדול של 850 ₪ ועד 950 ₪ לכל היותר.
כל דרישת תשלום לסכום גבוה מכך, הנערכת בניגוד למערכת ההסכמית ושנשלחת באופן חד צדדי על-ידי קלאב הוטל רק כדי להעשיר את קופתה, מהווה דרישת תשלום חסרת בסיס.

1 בספטמבר 2013

הנדון: תזכורת לתשלום דמי חבר לשנת  2013

      כידוע לכם העמותה נמצאת בהליכים שונים כנגד קלאב הוטל ותשלום דמי החבר הוא צינור החמצן של  
      העמותה.
      לפיכך אנו מבקשים מכל מי שטרם שילם את דמי החבר לשנת 2013  בסך 100 ש"ח, לשלמם בהקדם.
      ניתן לשלם בדרכים הבאות:
     1. באמצעות כרטיס אשראי, בטלפון: 03-9528235.
     2. משלוח צ'ק למשרד העמותה לפקודת: "עמותת טבריה קלאב הוטל"  לכתובת: רח' סחרוב 22 ראשל"צ  
         75707.
     3. הפקדה בנקאית: בנק מרכנתיל (17), סניף 686, חולון, חשבון מספר   4239 ע"ש עמותת בעלי היחידות
         בטבריה קלאב הוטל.ב

1 בספטמבר 2013

לקראת השנה החדשה, תשע"ד, הבאה עלינו לטובה, אנו רוצים לאחל לכולם שנת בריאות טובה.
      בהזדמנות זו, אנחנו מבקשים להודות לכל החברים, על התמיכה הניתנת לנו במאבקנו להשגת המובן מאליו:
      יש בידנו נכס השייך לנו - ולצערנו, בעליו החלקי - מפעילו, שותפנו,  עושה בו שימוש ציני ומסחרי כנגדנו,  
      להאדרת רווחיו האישיים. 
      אנו נעשה כל שנוכל גם בשנה הבאה, להשיב לעצמנו את הנכס שנגזל מאיתנו באופן מתוחכם על ידי קלאב  
      הוטל.  (באמצעות הפיכתו לחסר ערך).
      אנו לא נאפשר לזה העושה רווחים על גבינו, להמשיך ולהתעלל באלה שהעשירו אותו במהלך שלשה עשורים.
      אנחנו מאמינים שזה אפשרי וזקוקים להמשך תמיכתכם.

31 ביולי, 2013

הנדון: תזכורת נוספת בנושא שטרי ההון

      בהמשך להודעותינו הקודמות, ניתנת בזאת הזדמנות נוספת לכל מי שטרם העביר את התצהיר לעניין שטר  
      ההון.
      הדיון הבא בבית המשפט המחוזי בנושא זה נקבע ליום  11.09.2013.
      זוהי ההזדמנות הכמעט אחרונה להצטרף ולקבל את המגיע לכם.
      מצ"ב לנוחיותכם התצהיר לעניין שטר ההון, להורדה.
10 ביולי, 2013

 בדיון שהתקיים היום אצל כבוד השופט יהודה פרגו בנושא שטרי ההון, לא ניתן פסק דין.
        ביום 11.09.2013, התיק יעלה לתזכורת אצל השופט.
        ניתנת הזדמנות לכל מי שטרם העביר את התצהיר לעניין שטר ההון, להעבירו בהקדם.
‏07 יולי 2013
 
 הרינו להביא לידיעתכם, כי ביום ד' 10.07.13 בשעה 11:30, יתקיים דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב
        בנושא שטרי ההון, אצל כבוד השופט מר יהודה פרגו.
 


26 ביוני, 2013   

הנדון: החוק לביטול ההסכם עם קלאב הוטל חוזר לועדת הכלכלה
בדיון שנערך אתמול 25.06.2013, בוועדת הכלכלה בכנסת בהשתתפות נציגי העמותה, הוחלט  על החלת
"דין רציפות" להצעת החוק עליה נאבקנו בכנסת הקודמת.
הוועדה בראשותו של פרופ' אבישי ברוורמן, החליטה על קבלת "דין רציפות" ודיון מחודש בנושא בועדת הכלכלה.
אנו מקוים שהחוק המוצע ישופר ועתה תוסר ממנו חרפת הקנס.
מצ"ב כתבה שפורסמה בעיתון גלובס מהיום, בנושא.
12 ביוני 2013
 
הנדון: האסיפה הכללית של בעלי היחידות ביום 30.06.13 בשעה 17:00.

       אנו מזכירים לכולם את מועדהאסיפה הכללית, בה נביא בפני כולכם את המהלכים שנעשו עד היום במאבקנו    
       להשגת המובן מאליו:
       דמי אחזקה הוגנים ואמיתיים בהתאם לעלות, שותפות מלאה בחברת הניהול, בחירת נאמן והחזרת הערך    
       לרכושנו.
       מנגד, שחרורם של אלו שאינם יכולים לשאת בעול הזה, מסיבות רפואיות, כלכליות ואחרות, מבלי לשלם קנס  
       על החזרת רכושנו !.
5 ביוני, 2013

הנדון: המשך האיומים על בעלי היחידות
אנו מקבלים תלונות רבות בימים האחרונים, על שיחות טלפוניות המגיעות מקלאב הוטל, בהן מאיימים עליכם בתביעות משפטיות בגין אי תשלום, כולל על בעלי היחידות במסגרת "ההסדר המזכה", שיועד עבור בעלי יחידות עם בעיות בריאותיות וסוציאליות, בהתאם להתחייבות קלאב הוטל לועדת הכלכלה בכנסת.
אנו חוזרים ומזכירים לכולם: קלאב הוטל התחייבה שלא לכרוך את נושא השחרור בתשלום חובות - אך מנסה בדרכה הפתלתלה והמאימת, לנצל את המצב לגביית חובות.  ( ׁׁׁקלאב הוטל רשאית לתבוע את חובותיה בכל דרך שתראה לה - אך לא להתנות את שחרורכם בתשלום חובות).
זוהי שערוריה ואנו מביאים זאת לידיעתם של כל חברי הכנסת ואמצעי התקשורת.
אין צורך לשלם חובות כתנאי לשחרור !!!

 
09 באפריל 2013
 הנדון: זכאי ביטול ההסכם עם קלאב הוטל – הבהרה.

        לאור הטלפונים הרבים שאנו מקבלים החל מיום ה-7.04.13, ברצוננו להבהיר: זכאי הביטול הם רק אותם  
        אנשים שהעבירו אלינו בזמנו את מסמכיהם בנושא הסוציאלי או בנושא הבריאותי ומדובר ברשימה סגורה  
        שהועברה לקלאב הוטל  בתאריך 31.12.12 .
07 באפריל 2013

הנדון: זכאי ביטול ההסכם עם קלאב הוטל

       לצערנו, אנו מקבלים פניות רבות מהחברים הכלולים ברשימות השחרור מהסכמיהם, על כך שטרם קיבלו
       את המסמך על שחרורם. יתרה מזאת, אלה שטרחו ופנו טלפונית לקלאב הוטל, נענו כי לא יקבלו את המסמך
       עד  שישלמו את חובות העבר שלהם.
       אנו חוזרים ומזכירים לכל מי שנכלל ברשימות שנסגרו עד ליום 31.12.2012, כי שחרורם אינו מותנה בתשלום
       כלשהו לקלאב הוטל, כולל חובות עבר שלהם.
       קלאב הוטל כדרכה, מנסה לקבל כספים בכל דרך. אל תתפתו ואל תשלמו.    
     
18 במרץ 2013
הנדון: החזר שטרי ההון - ההלואה שניתנה לקלאב הוטל לפני 25 שנה

      בהמשך להודעות הקודמות שהעברנו אליכם, מצורף להודעה זו נוסח אישור לעניין החזר ההלוואה שניתנה 
      לקלאב הוטל (שטר ההון). להורדת הנוסח לחצו כאן .
      כלל בעלי היחידות הותיקים, מתבקשים למלא את התצהיר - ולהעבירו למשרדי העמותה באמצעות פקס' /
      מייל / או דואר, בהקדם.
      יש לצרף לתצהיר כל מסמך שמצוי בידיכם, המאשר את מתן ההלוואה, ככל שיש בידיכם (קבלות וכיו"ב).
      בשלב זה, ניתן להעביר את התצהיר ללא אימות החתימה בפני עורך דין – ואנו נטפל בעניין זה בהמשך.
   
       17 במרץ 2013
החל מהבוקר, אנו מקבלים שוב תלונות מהחברים, בנושא הצעת קלאב הוטל לשחרור תמורת קנס של
       5,500  ש"ח. אנו חוזרים ומזכירים לכולם כי חבל להתפתות להצעה זו וכדאי מאד לחכות לגמר התהליכים
       המשפטיים שלנו ולהתכנסותה המחודשת של ועדת הכלכלה בכנסת.
       כמו כן, קלאב הוטל הודיעה במכתב לעמותה, כי כל מי שנמצא ברשימת בעלי היחידות שהעבירה העמותה
       והנמצאים במצב בריאותי קשה - ישוחרר ממחויבויותיו לקלאב הוטל, ללא כל תשלום. היום הקובע הינו
       31.12.12.
       להפתעתנו, אנו מקבלים פניות מבעלי היחידות הנמצאים ברשימה אשר קיבלו גם הם פניה טלפונית מקלאב
       הוטל ובה ההצעה לתשלום של 5,500 ש"ח  לפי מתווה מעבר לאילת.
       אנו מזהירים את כל בעלי היחידות לא לקבל פניות אלו ובכל מקרה לפנות לעמותה לקבלת הסבר ועצה.
                                                                                                                  
06 בפברואר 2013
הנדון: פרסומי קלאב הוטל בנושא מעבר לאילת
      
       בהתיחס למודעות המתפרסמות היום 06.02.13 בעיתונות , להלן התיחסותנו ועצתנו לבעלי היחידות:
       ההצעה הניתנת למעבר לאילת, עטופה בפיתוי של שחרור ללא תמורה מטבריה, תמורת קבלת  2 שבועות  
       נופש באילת במחיר של 5,500 ש"ח, קנס גבוה ובלתי מתקבל על הדעת.
       האמת המסתתרת מאחרי ההצעה, הינה קנס יציאה מטבריה על אף החזרת היחידה שלכם ללא תמורה.
       ניתנת לכאורה בחירה של זמנים באילת, אך הכל על בסיס מקום פנוי והודעה של 3 חודשים מראש וגם זאת
       רק בשבועות בלתי אטרקטיביים להגעה לאילת.
       אנו מייעצים לכל בעלי היחידות שלא להתפתות להצעה זו. אולי כוונת קלאב הוטל לפנות את המלון בטבריה 
       מבעלי היחידות, מרמזת על כך שהיחידות שלנו תהינה שוות יותר...
       כידוע, אנו מחכים לפסק הדין שינתן בעניננו במהלך חודש מרץ ואולי נהיה עדים לעידן חדש, בו דמי האחזקה
       יהיו הוגנים ויווצר ערך ליחידות שלנו.

25 בפברואר 2013
מר ניצן חרותי  -  יו"ר העמותה.
   
       בישיבת ועד העמותה מיום 25 בפברואר 2013, הוחלט כי מר ניצן חרותי ימונה ליו"ר העמותה ויחליף את
       הגב' פנינה פרץ שתשמש כסגן יו"ר העמותה.
       ההחלטה התקבלה לאחר שנקבעה רוטציה בתפקיד היו"ר ולאחר מחצית זמן כהונת הועד הנוכחי.

הנדון: מכתבי האיום של קלאב הוטל לבעלי היחידות.

       ברצוננו להזכיר לכל בעלי היחידות, כי אנו בעיצומו של ההליך המשפטי בנושא דמי האחזקה, החל משנת  
       2011 ואילך.  

       הסיכומים שלנו בהליך זה הוגשו לפני כשבועיים ועתה מחכים לסיכומי קלאב הוטל ולקבלת פסק דין בענין.
       במצב דברים זה, קלאב הוטל מנסה בדרכים שונות לגרום לבלבול ולהפחדה, ולנסות לקבל תשלומים בכל דרך
       אפשרית טרם פסיקת בית המשפט.
       אנו מציעים לכולם לא להכנע ללחץ ולחכות בסבלנות לגמר ההליכים.
28 בינואר 2013
הנדון: החזר שטרי ההון – ההלוואה שניתנה לקלאב הוטל.

       לקראת סגירת רשימות הזכאים להחזר ההלוואה, אנו מבקשים ומאיצים בכל מי שהינו או היה בעל יחידה    
       במלון בשנים 1987/8, וטרם קיבל את החזר ההלוואה ו/או טרם פנה אלינו, לעשות זאת בדחיפות לטלפון      
       העמותה: 03-9528235.  
דוגמת תצהיר לחתימה, תפורסם באתר העמותה השבוע.
20 בדצמבר 2012
הנדון: דיווח בנושא הדיון המשפטי מיום 19.12.12 - בתביעת דמי האחזקה.

       הרינו להביא לידיעתכם, כי בדיון שהתקיים אתמול בפני כבוד השופטת הגב' צילה צפת, הסתיים שלב
       חקירתם של המצהירים מטעם קלאב הוטל.

       בהתאם, נקבעו תאריכים להגשת סיכומים מטעמנו ומטעמם, עד לתחילת חודש מרץ 2013 .
       בשלב זה, ועד להחלטה אחרת, אם וככל שתתקבל, עומדת בעינה החלטת האסיפה הכללית, לגבי אי תשלום.
       עד להסדרה משפטית של הסוגיות שבמחלוקת, לא יכובדו דרישות התשלום המופרזות הנשלחות לחברים  
       שלא בהתאם למערכת ההסכמית שבין הצדדים, שאת אכיפתה אנו דורשים מקלאב הוטל.

03 בדצמבר 2012
הנדון: דיווח על הדיון בבית המשפט ביום 28.11.12 - ומכתב האיום מקלאב הוטל.

       בדיון שהתקיים ב 28.11.12 בבית המשפט המחוזי בתל אביב בנושא דמי האחזקה, העידה המצהירה  
       מטעם העמותה, אך לא הופיע המצהיר המרכזי מקלאב הוטל, בטענה שהובהל לבית חולים לצורך בדיקות.

       לפיכך, נדחה המשך הדיון למועד שייקבע בהמשך.
       מאחר ועדיין אין הכרעה בנושא דמי האחזקה, עומדת בעינה החלטת האסיפה הכללית של העמותה, לפיה אין
       לשלם את דמי האחזקה, עד להכרעת בית המשפט בנושוא זה.
       קלאב הוטל מאיימת כתמיד ונותנת תאריכי יעד כאלה ואחרים. אין להתייחס לכך ואין לדאוג מאיומיהם חסרי    
       השחר, הבלתי חוקיים בעליל.
       אנו נמשיך במאבקנו הצודק עד שבית המשפט והכנסת, יאמרו את דברם.
30 באוקטובר 2012
 
דיווח בנושא תוצאות הדיון בבית המשפט המחוזי, בנושא שטרי ההון, מיום 29.10.12.
 
       בדיון שהתקיים אתמול בפני כבוד השופט יהודה פרגו, הוחלט כדלהלן:
        א. קלאב הוטל תעביר לידי העמותה את הרשימה המלאה של כל הזכאים להחזר בגין שטרי ההון, הלוואה 
            שניתנה לקלאב הוטל בשנת 1987.
        ב. כל מי שקיבל את יחידתו באותה עת, במעבר בין קלרין לקלאב הוטל, זכאי להחזר בהתאם לסכום ששילם. 
            גם אם שטרי ההון אינם ברשות בעל היחידה מהסיבה שלא מצא אותם או לא קיבלם כלל, גם אז יהיה זכאי
            להחזר.
        ג. אנו נודיע בהמשך, עם קבלת הרשימות מקלאב הוטל, מה יהיה תהליך קבלת ההחזר.
        ד. מצ"ב עותק מהחלטת בית המשפט מאתמול.
            אנו גאים בבית המשפט המחוזי ובשופט, שלמד את הנושא ביסודיות רבה והכיר בתביעה הצודקת של  
            העמותה ובעלי היחידות וקבע המשך תהליך שיעשה צדק עם כולנו.


בקשת העמותה למתן צו מניעה זמני כנגד קלאב הוטל בנושא שליחת הודעות תשלום לשנת 2013
 

        בהמשך לפרסום הנ"ל בעיתון "הארץ" מהיום, אנו שמחים לבשר שגם היועץ המשפטי לממשלה מצטרף  
        לעמדת ועדת הכלכלה בכנסת, לפיה כל בעל יחידה יוכל להשתחרר מההסכם הכובל עם קלאב הוטל, אם רצונו
        בכך.
        טענותיה החוזרות ונישנות של קלאב הוטל, לגבי פגיעה בכלל יתר בעלי זכויות הנופש, הינה מגוחכת כמובן.  
        עמדתנו הידועה הינה, כי דמי האחזקה נקבעים על פי מחיר עלות אחזקתו של המלון, המחולקים על פני כלל  
        יחידות הנופש במלון. לפיכך, הקטנת מספרם של בעלי יחידות הנופש, לאחר שחרורם של הרוצים בכך,      
        מההסכם הכובל, אינה אמורה להשפיע כהוא זה על מחיר דמי האחזקה לאלו שימשיכו להחזיק ביחידותיהם.
 

30 במאי 2012
הנדון: תשלום דמי חבר לעמותה לשנת 2013

       האסיפה הכללית שהתקיימה ביום 30.5.12, החליטה על גביית דמי חבר לשנת 2013, בסך 100 ש"ח בלבד.
       אנו מתחילים עתה בגביית דמי החבר לשנת 2013.

      כידוע לכם , העמותה נמצאת במהלך שטרם נעשה כמותו במשך 25 שנה. דמי החבר, שהם ההכנסה היחידה
      לעמותה, מאפשרים לנו את מימון הפעילות הנרחבת למען בעלי היחידות. פעילות זו כוללת את הגשת
      התביעות המשפטיות כנגד רשת קלאב הוטל, קידום החקיקה בכנסת לשחרור בעלי היחידות מההסכמים
      הכובלים ועוד.

      ניתן לשלם בדרכים הבאות:
      1. הפקדה בנקאית: בנק מרכנתיל (17), סניף 686, חולון, חשבון מספר 4239 ע"ש עמותת בעלי היחידות 
          בטבריה קלאב הוטל.
      2. משלוח צ'ק למשרד העמותה לפקודת: "עמותת טבריה קלאב הוטל", לכתובת הבאה: רח' סחרוב 22
          ראשון לציון 75707.
      3. טלפונית למשרד העמותה, באמצעות כרטיס אשראי, בטלפון: 03-9528235

     להזכירכם, רק חברות בעמותה, מזכה אתכם במלוא זכויותיכם כחברים.
 אזהרה מפני פגישות חברי העמותה עם "ארגון בעלי יחידות הנופש בישראל"

אזהרה מפני "ארגון יחידות הנופש בישראל" 


    
פרטים על משרד העמותה ושעות העבודה - משרד העמותה פתוח כל יום משעה 8:00 -17:00

תקנון העמותה 2012

נספח ה'
 
 
מה חדש?
טלפון: 03-9528235